Rate this page

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư chi tiết sau đây giải thích việc dữ liệu được thu thập trên ứng dụng của chúng tôi và dữ liệu mà chúng tôi xử lý và sử dụng như thế nào.

Bảo vệ dữ liệu là quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi rất coi trọng việc này. Chúng tôi dựa vào sự hợp tác đáng tin cậy với bạn và cố gắng hết sức để làm bạn hài lòng – điều này đương nhiên cũng áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với các điều khoản bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý. Do đó vui lòng xem xét các thông tin sau. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu này là phần bổ sung của Điều khoản Sử dụng

Trong quá trình phát triển ứng dụng của chúng tôi và thực hiện các yêu cầu pháp lý mới, công nghệ mới hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, có thể có các thay đổi đối với chính sách bảo mật này. Vì lý do đó chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng tham khảo lại chính sách bảo mật này.

Bảo vệ dữ liệu tại Sieuthicuavietnam.com
1. Người chịu trách nhiệm kiểm soát
Người vận hành ứng dụng này và Người kiểm soát chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu là:

Sieuthicua.com
Hotline: 0949879891
Email: siethicuavietnam@gmail.com

2. Thông tin chung về xử lý dữ liệu cá nhân
Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu về bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân do Sieuthicuavietnam.com thu thập. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu hoặc tổ hợp dữ liệu cá nhân thông qua đó để nhận diện bạn.

Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài Sieuthicuavietnam.com cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

Trong công ty của chúng tôi việc tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách này được giám sát bởi các nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân và cam kết bằng văn bản tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi đề nghị bạn chú ý đến thực tế là việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng e-mail) có thể liên quan đến những khoảng trống về bảo mật. Chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị các bên thứ ba truy cập trái phép bằng các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như “ẩn danh tính”, hạn chế môi trường dữ liệu, tuân thủ thời hạn xóa dữ liệu và xem xét công nghệ tiên tiến nhất hiện tại. Mặc dù có các biện pháp bảo vệ này chúng tôi cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba.

3. Thu thập và xử lý dữ liệu trong trường hợp truy cập từ Internet
Khi bạn truy cập ứng dụng của chúng tôi máy chủ của chúng tôi sẽ lưu tạm thời từng quyền truy cập vào tệp nhật ký.
Việc xử lý hợp pháp các dữ liệu này được thực hiện với mục đích cho phép sử dụng ứng dụng (thiết lập kết nối), để bảo mật hệ thống, quản trị kỹ thuật cơ sở hạ tầng mạng và tối ưu hóa việc cung cấp Internet. Bằng cách đồng ý với chính sách bảo mật này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập các dữ liệu này.

Các dữ liệu cá nhân này không được xử lý ngoài các trường hợp được nêu ở trên, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng để xử lý thêm.

4. Mục đích sử dụng dữ liệu
Theo nguyên tắc tránh và tiết kiệm dữ liệu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trên ứng dụng của chúng tôi khi cần thiết cho mục đích mong muốn của bạn, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo qui định của pháp luật hoặc thỏa thuận ràng buộc, nếu chúng tôi có quyền lợi hợp pháp và/hoặc nếu bạn tự nguyện đồng ý.

Chúng tôi xử lý và lưu dữ liệu được cung cấp chỉ khi cần thiết cho mục đích dự định và xóa chúng sau khi hoàn thành mục đích hoặc sau khi hết thời gian lưu giữ tương ứng. Việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng không được thực hiện cho bất kỳ mục đích nào khác.

5. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào
Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để đưa đến sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác do Sieuthicuavietnam.com cung cấp, và để quản lý ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như bản tin), và để đáp ứng quyền và nghĩa vụ liên quan đến xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Để cung cấp một đề nghị toàn diện cho bạn, dữ liệu của bạn được truyền đi và sử dụng trong phạm vi của Sieuthicuavietnam.com.

6. Truyền tải dữ liệu qua Internet
Internet là giao diện mở toàn cầu. Do thuộc tính hoạt động của internet và rủi ro hệ thống có liên quan, mọi hoạt động truyền dữ liệu được thực hiện và bạn tự chịu rủi ro. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi dành riêng dịch vụ triển khai cho bạn qua kênh truyền thông tin mã hóa.

7. Các biện pháp an ninh
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao quát để bảo mật dữ liệu của bạn. Dữ liệu mà bạn đã nhập vào được truyền đi dưới dạng mã hóa (SSL – Lớp cổng bảo mật) tới chúng tôi qua mạng dữ liệu công cộng tới máy chủ Sieuthicuavietnam.com, nơi chúng được lưu và xử lý.

Ứng dụng này sử dụng mã hóa SSL vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải các nội dung mật, chẳng hạn như các yêu cầu mà bạn gửi tới chúng tôi với tư cách là nhà sử dụng ứng dụng.

8. Chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba (bên ngoài Sieuthicuavietnam.com), trừ khi bạn đã đồng ý trước với chúng tôi về điều đó. Điều khoản này không áp dụng đối với việc chuyển tiếp của các đối tác dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bưu phẩm hoặc nhà giao nhận vận chuyển hàng hóa, nếu việc truyền tải là cần thiết để xử lý đơn đặt hàng hoặc giao hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nhận dữ liệu được yêu cầu cho việc phân phối hàng để sử dụng theo trách nhiệm của mình. Chúng tôi hạn chế điều này để gửi dữ liệu cần thiết cho việc phân phối.

9. Dữ liệu cá nhân cho bản tin
Nếu bạn đăng ký nhận bản tin, thì tên và địa chỉ e-mail của bạn cũng như các thông tin để cho phép chúng tôi kiểm tra xem bạn có phải là người nắm giữ địa chỉ email đã nhập và đồng ý với việc nhận bản tin hay không, sẽ được chúng tôi lưu lại. Địa chỉ của bạn cũng sẽ được yêu cầu trong trường hợp gửi bưu điện. Dữ liệu của bạn được xử lý riêng cho bản tin được yêu cầu, và sẽ không được sử dụng thêm cho các mục đích khác. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển tiếp bởi chúng tôi cho bên thứ ba.

10. Truy xuất các điều khoản bảo vệ dữ liệu
Bạn có thể truy xuất và in các chính sách quyền riêng tư này từ bất kỳ ứng dụng Sieuthicuavietnam.com Plus nào bằng cách sử dụng liên kết “Bảo vệ dữ liệu”.

11. Liên hệ về việc bảo vệ dữ liệu
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, họ sẵn sàng trả lời cho các yêu cầu, đơn từ hoặc khiếu nại thông tin: